Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Als sinds de oprichting dragen wij zorg voor de incasso van vorderingen ten behoeve van veel zorgverleners. Artsen, verloskundigen en thuiszorginstanties om er maar een paar te noemen. Met inachtneming van het sociale karakter van de branche hebben wij een effectieve methode ontwikkeld om tegen zo laag mogelijke kosten een zo effectief mogelijk rendement te realiseren. Ook het evalueren van mislukte zaken vindt regelmatig plaats, zodat herhaling kan worden voorkomen. Dus ook incasso op maat in de zorg.