Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Veel VVE’s worden benadeeld door huiseigenaren die hun servicekosten niet betalen. De stelling dat slechts het lopende jaar en het voorafgaande jaar voor verhaal in aanmerking komen is te ondervangen. Een goed samenspel tussen de gerechtsdeurwaarder en de aan te wijzen notaris kan in veel gevallen leiden tot volledige vergoeding van achterstallige servicekosten plus alle gemaakte kosten. Probeert u maar eens met het indienen van een gratis proefincasso.