Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Dit betreft het traject waarin een opdracht aan Mellema wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke- en niet ambtelijke werkzaamheden. Het minnelijk traject eindigt op het moment dat er gerechtelijke maatregelen ter invordering dienen te worden genomen.

Werkzaamheden tijdens dit traject:

  1. beoordelen van een vordering op juridische- financiële en praktische haalbaarheid,
  2. aanmanen (eventueel herhaald) van de schuldenaar, eventueel door middel van een sommatie exploot,
  3. corresponderen met de schuldenaar of diens gemachtigde,
  4. voeren van overleg met de opdrachtgever,
  5. plegen van verhaalsonderzoek indien overeengekomen,
  6. beoordelen van betalingsvoorstellen,
  7. administreren en bewaken van betalingsregelingen,
  8. verrichten van incassowerkzaamheden.

Klik hier voor de volgende stap.