Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Dit traject start op het moment dat in de minnelijke fase onvoldoende resultaat wordt bereikt en opdracht aan Mellema wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke- en niet ambtelijke werkzaamheden en duurt tot het moment dat er executiemaatregelen ter invordering dienen te worden genomen.

Klik hier voor de volgende stap.