Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Het indienen en/of doorgeleiden van stukken, het verrichten van rolhandelingen alsmede het kort beoordelen van het vonnis ten opzichte van de ingestelde vordering. Bij geconstateerde sub-stantiële afwijking wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld en de verdere behandeling opgeschort tot diens standpunt bekend is.

Klik hier voor de volgende stap.