Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Dit traject start zodra er een gerechtelijke beslissing of anderszins voor executie vatbare titel voor-handen is en opdracht aan Mellema wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke- en niet ambtelijke werkzaamheden

Ambtelijke werkzaamheden tijdens dit traject:

Betekening
Het betekenen van de voor tenuitvoerlegging vatbare titel aan de schuldenaar en/of derden.

Executiehandeling
Het verrichten van een of meer ambtshandelingen in het kader van de tenuitvoerlegging van de executoriale titel. De wet geeft aan de gerechts-deurwaarder de vrijheid om gelijktijdig meerdere executiehandelingen te verrichten.

Executiewerkzaamheden
Het beoordelen welke ambtshandelingen het meest effectief zijn om te komen tot nakoming van de opgenomen veroordeling(en) en het uitvoeren van die handelingen.