Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Indien uw bedrijf een verbetering van de cashflow goed kan gebruiken is het hanteren van een strak debiteurenbeheer beslist noodzakelijk. Door de klant na afloop van de betaaltermijn strak en zakelijk te wijzen op zijn wanbetaling en zelf uitvoering te geven aan aangekondigde acties, zal de betaalmoraal verbeteren. Uw debiteuren zullen zich bewust worden van hun verplichting om te moeten betalen. Zeker als u zich in tegenstelling tot uw klant wel houdt aan uw toezeggingen. Het hanteren van korte duidelijke termijnen is hierin essentieel. Doen en niet alleen zeggen.