Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Het is prettig te kunnen vertrouwen op een vaste relatie. Het toepassen van controle is beter. U heeft immers niet voor niets betaaltermijnen afgesproken met uw klant. Het consequent herinneren, aanmanen en waar nodig in een procedure betrekken plaatst u als leverancier in het rijtje “wie het hardst schreeuwt wordt het eerste geholpen”. Deze vorm van debiteurentraining leidt gegarandeerd tot verlaging van uw debiteurensaldo. Bovendien worden klanten met mindere bedoelingen vroegtijdig ontdekt en kunnen eventuele verliezen beperkt worden. Weet met wie u zaken doet.