Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Het terugvorderen van BTW wegens oninbaarheid van uw debiteur dient te geschieden binnen twee maanden nadat bekend is geworden dat de vordering oninbaar is. De belastingdienst zal met een verklaring van uw gerechtsdeurwaarder dat een bepaalde vordering oninbaar is gemakkelijker tot restitutie overgaan. Deze dienst weet dat een gerechtsdeurwaarder er alles aan zal doen om tot incasso van uw vordering te komen.