Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Het verzorgen van buitengerechtelijke incasso behoort thuis bij de gerechtsdeurwaarder. Het effect van een brief die is verzonden door een gerechtsdeurwaarder laat geen ruimte voor discussie. In de regel verdient het aanbeveling om niet meer dan twee buitengerechtelijke sommaties te verzenden. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om een gratis proef incasso door ons te laten verzorgen, hoeft u slechts dit formulier in te vullen.